Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamieszczanie dokumentów na stronie BIP w Łasku

Za treść dokumentów przesłanych do zamieszczenia na stronie BIP w Łasku w szczególności ich anonimizację, odpowiedzialność ponosi osoba, która ją przesłała i widnieje w metryczce plików - jako wytworzył lub za treść odpowiada (Ustawa z dn. 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej, Art.8 ust 6 pkt 2).

Wersja XML