Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

16.06.2021 r. Wykonanie i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łasku

PDF  Zaproszenie do złożenia oferty

DOCX  Załącznik 1. Formularz oferty
DOCX  Załącznik 2. Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
DOCX  Załącznik 3. RODO
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy

DOCX  Sprostowanie z 17.06.2021 r.

DOCX  Załącznik 2. Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy - sprostowanie z 17.06.2021 r.

PDF  Informacja z otwarcia ofert 24.06.2021 r.

PDF  Informacja o wyborze oferty z 29.06.2021 r.

Wersja XML