Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18.05.2021 r. Rozbiórka budynków położonych w Łasku przy ul. Plażowej 9

PDF  Zaproszenie do złożenia oferty

PDF  Załącznik 1. Zgłoszenie rozbiórki
DOCX  Załącznik 2. Formularz ofertowy
DOCX  Załącznik 3. Oświadczenie o warunkach
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy

7Z  Dokumentacja zdjęciowa

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.05.2021 r.

Wersja XML