Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku

Informacje podstawowe

Lokalizacja: ul. Stefana Batorego 31, 98-100 Łask
Kierownik: Tamara Szymko
Kontakt: tel. (43) 675-21-38; e-mail:
Strona internetowa: http://mgopslask.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.mgopslask.pl/
 

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

 1. Ośrodek wykonuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej.
 2. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują:
 1. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez Ośrodek należy:
 1. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należących do gminy a realizowanych przez ośrodek należy:
 1. Do zadań zleconych gminie , a wykonywanych przez Ośrodek należy:

Mapa lokalizacji

Wersja XML