Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku

Informacje podstawowe

Lokalizacja: ul. Lutomierska 10A, 98-100 Łask
Dyrektor: Maria Lipowska
Kontakt: tel. (43) 675-36-37; e-mail:
Strona internetowa: http://www.lask.naszsds.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.lask.naszsds.pl/
 

Zadania zakładu

 1. Dążenie do stabilizacji psychicznej, podtrzymywanie efektów terapeutycznych oraz zapobieganie nawrotom choroby u osób, które przeszły cykl leczenia psychiatrycznego przez:
 1. Doprowadzenie uczestników w miarę ich możliwości do życiowego usamodzielnienia poprzez:
 1. Podejmowanie działań przygotowujących środowisko rodzinne i społeczność lokalną do integracji z uczestnikami.
 2. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutycznego zarówno uczestnikom, jak i ich rodzinom.
 3. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.
Wersja XML