Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

Informacje podstawowe

Lokalizacja: ul. 9 Maja 33, 98-100 Łask
Dyrektor: Iwona Stolarek-Molenda
Kontakt: tel. (43) 675-37-80; e-mail:
Strona internetowa: www.lask.naszzgm.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: lask.naszzgm.pl/bip


Zadania zakładu

1.Techniczna ochrona zasobów lokalowych poprzez:

2. Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i estetycznym poprzez:    

3. Zawieranie umów, zapłata i nadzorowanie wykonawstwa usług komunalnych przez inne jednostki w zakresie:

4. Obsługa lokatorów w zakresie wynikającym z zadań wynajmującego, a w szczególności:

5. Prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej poprzez:

6. Administrowanie zasobami, nieruchomościami i lokalami nie stanowiącymi własności komunalnej w ramach administracji zleconej lub zarządu zleconego przez wspólnoty mieszkańców.

Mapa lokalizacji

Wersja XML