Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg (GK)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: GK
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

Pracownicy

 1. Naczelnik - Wiesław Kubiak - tel. (43) 676-83-52
 2. Inspektor -  Agnieszka Milczarek- tel. (43) 676-83-46
 3. Podinspektor - Grzegorz Markiewicz - tel. (43) 676-83-46
 4. Inspektor - Jarosław Fraszka - tel. (43) 676-83-47
 5. Inspektor - Martyna Zborowska - tel. (43) 676-83-47
 6. Inspektor - Aleksandra Olejniczak - tel. (43) 676-83-51
 7. Inspektor - Marek Proch - tel. (43) 676-83-51

Zadania wydziału

 1. W zakresie zarządzania drogami:

 1. Wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym, w tym w szczególności:

 1. Zadania w zakresie gospodarki komunalnej:
 1. Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy Łask w stowarzyszeniach, związkach w zakresie zadań wydziału.

 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym:

Karty usług

 1. DOCXWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 2. DOCXOświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
 3. DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 4. DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 5. DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 6. DOCXWniosek u udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 7. DOCXWniosek o udzielenie licencji na taksówkę (załączniki)
 8. DOCXWniosek o zmianę dostosowanie wydanie wtórnika licencji.docx
 9. DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Łask w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 10. DOCWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 11. DOCOświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
 12. DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 13. DOCX  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych / urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego / reklamy
   
Wersja XML