Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. 29.03.2023 r. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż zabawek placu zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 181/10 we Wronowicach w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno-sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice”
  Data modyfikacji: 31-03-2023 15:30
 2. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r.
  Data modyfikacji: 31-03-2023 11:03
 3. Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
  Data modyfikacji: 31-03-2023 09:44
 4. 15.03.2023 r. - Zakup i dostawa serwera bazodanowego w ilości 1 sztuk dla Gminy Łask w ramach Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina"
  Data modyfikacji: 31-03-2023 08:35
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja fazy I procesu technologicznego produkcji podłoża pod uprawę pieczarek”
  Data modyfikacji: 30-03-2023 11:21
 6. Obwieszczenie Burmistrza Łasku w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości w obrębie Wrzeszczewice Nowe, gm. Łask (lokalizacja działka nr 73)
  Data modyfikacji: 30-03-2023 11:16
 7. 20.03.2023r. - Zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Kolonijnej w Łasku
  Data modyfikacji: 29-03-2023 14:35
 8. Wydział Ogólno-Organizacyjny (OOG)
  Data modyfikacji: 29-03-2023 12:14
 9. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Data modyfikacji: 29-03-2023 11:44
 10. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Informacja w wszczęciu postępowania administracyjnego
  Data modyfikacji: 28-03-2023 13:54