Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 05.11.2021 r. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Łasku
  Data modyfikacji: 01-12-2021 11:08
 2. 25.10.2021 r. Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łask w latach 2021-2023
  Data modyfikacji: 01-12-2021 11:05
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Mikołajówku pod numerem 8, gmina Łask na działce ewidencyjnej o numerze 466 obręb Kopyść
  Data modyfikacji: 01-12-2021 09:32
 4. Konkursy
  Data utworzenia: 30-11-2021 11:49
 5. Zarządzenia Burmistrza Łasku 2021 r.
  Data modyfikacji: 30-11-2021 10:40
 6. Zarządzenie Nr 281/2021 Burmistrza Łasku z dnia 24-11-2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask
  Data modyfikacji: 30-11-2021 10:39
 7. Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Mikołajówku pod numerem 8, gmina Łask na działce ewidencyjnej o numerze 466 obręb Kopyść
  Data modyfikacji: 29-11-2021 13:06
 8. Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Mikołajówku pod numerem 8, gmina Łask na działce ewidencyjnej o numerze 466 obręb Kopyść
  Data modyfikacji: 29-11-2021 13:03
 9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW w miejscowości Wronowice i Wiewiórczyn
  Data modyfikacji: 29-11-2021 13:00
 10. Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW w miejscowości Wronowice i Wiewiórczyn
  Data modyfikacji: 29-11-2021 12:52
Wersja XML