Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XLVII/606/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie uchwalenia Statutów dla 31 Sołectw Gminy Łask
  Data modyfikacji: 05-08-2022 13:00
 2. Uchwała Nr XLVII/605/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Łask
  Data modyfikacji: 05-08-2022 12:59
 3. Uchwały Rady Miejskiej w Łasku
  Data modyfikacji: 05-08-2022 12:57
 4. Uchwała Nr XLVII/603/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łask
  Data modyfikacji: 05-08-2022 12:56
 5. Uchwała Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022
  Data modyfikacji: 05-08-2022 12:55
 6. Uchwała Nr XLVII/601/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035
  Data modyfikacji: 05-08-2022 12:55
 7. Protokoły z sesji i wyniki głosowań
  Data modyfikacji: 05-08-2022 12:52
 8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów
  Data modyfikacji: 05-08-2022 09:04
 9. Obwieszczenia Burmistrza Łasku (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne)
  Data modyfikacji: 05-08-2022 08:10
 10. Obwieszczenie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów
  Data utworzenia: 05-08-2022 08:09
Wersja XML