Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr 172/2022 Burmistrza Łasku z dnia 01-07-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
  Data utworzenia: 07-07-2022 11:41
 2. 24.06.2022 Oferta na zakup i dostawę sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gminy Łask
  Data modyfikacji: 07-07-2022 10:06
 3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 07-07-2022 08:53
 4. Obwieszczenie Burmistrza Łasku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej na terenie Zakładu Produkcji Agaris Myco Poland Sp. z o.o. (lokalizacja: działki nr 278/1, 279/1 i 280 obręb Karszew)
  Data modyfikacji: 06-07-2022 15:12
 5. Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie”
  Data modyfikacji: 06-07-2022 15:08
 6. Uchwała reklamowa
  Data modyfikacji: 05-07-2022 11:10
 7. 05,07,2022- Obwieszczenie Ministra Technologii i Rozwoju w sprawie Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów – Łask
  Data modyfikacji: 05-07-2022 11:02
 8. 05.07.2022 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o decyzji w sprawie linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław
  Data modyfikacji: 05-07-2022 10:20
 9. 5.07.2022 - DECYZJA w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w sprawie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław
  Data modyfikacji: 05-07-2022 10:19
 10. Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-06-2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku.
  Data utworzenia: 04-07-2022 12:47
Wersja XML