Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 24.06.2022 Oferta na zakup i dostawę sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gminy Łask
  Data modyfikacji: 05-07-2022 14:03
 2. Uchwała reklamowa
  Data modyfikacji: 05-07-2022 11:10
 3. 05,07,2022- Obwieszczenie Ministra Technologii i Rozwoju w sprawie Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów – Łask
  Data modyfikacji: 05-07-2022 11:02
 4. 05.07.2022 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o decyzji w sprawie linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław
  Data modyfikacji: 05-07-2022 10:20
 5. 5.07.2022 - DECYZJA w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w sprawie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław
  Data modyfikacji: 05-07-2022 10:19
 6. Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-06-2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku.
  Data utworzenia: 04-07-2022 12:47
 7. Projekt miejscowych planów
  Data modyfikacji: 04-07-2022 11:52
 8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ul. Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej
  Data utworzenia: 04-07-2022 11:51
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wola Łaska i Teodory
  Data modyfikacji: 04-07-2022 10:51
 10. Obwieszczenia Burmistrza Łasku (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne)
  Data modyfikacji: 01-07-2022 08:38
Wersja XML