Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: OŚR
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14


Pracownicy

 1. Naczelnik - Wioletta Rabenda - tel. (43) 676-83-48
 2. Inspektor - Ewa Krysiak-Miksa - tel. (43) 676-83-50
 3. Inspektor - Małgorzata Gawlikowska - tel. (43) 676-83-49
 4. Podinspektor - Łukasz Małasiński- tel. (43) 676-83-49
 5. Inspektor - Anna Kmieć - tel. (43) 676-83-53
 6. Podinspektor - Justyna Świegocka - tel. (43) 676-83-50
 7. Inspektor - Mariusz Leszczyński - tel. (43) 676-83-53


Zadania wydziału

 1. Zadania w zakresie prawa łowieckiego, a w szczególności:
 1. Zadania związane z funkcjonowaniem wspólnot gruntowych.
 2. Zadania w zakresie prawa wodnego, a w szczególności:
 1. Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 2. Zadania w zakresie ochrony przyrody, a w szczególności:
 1. Zadania w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:
 1. Opiniowanie:
 1. Zadania w zakresie ochrony zwierząt, a w szczególności:
 1. Nadzór i współdziałanie z samorządami wiejskimi.
 2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących lokalizacji nieruchomości na trenie obszaru „Natura 2000”
 3. Współdziałanie z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz chorób i szkodników roślin uprawnych i plantacji wieloletnich.
 4. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 6. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości rolnej.
 7. Wykonywanie kontroli zawarcia umów ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.
 8. Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania, prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest.
 9. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem projektu i realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego w zakresie zadań wydziału.


Karty usług
 


Wersja XML