Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24.06.2009 r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 r.

GEOTIFF (180MB) - Uchwały Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 r.

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU

Uchwała Nr XXIX/368/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową

DOKUMENTY POWIĄZANE

PDF    Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/256/04
PDF    Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/370/05
PDF    Uchwała Rady Miejskiej nr XX/235/2020

 

Wersja XML