Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista ewidencji i rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Łasku

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych

 

Wydział Finansowy

 

Wydział Ogólno-Organizacyjny

 

Wydział Urbanistyki i Planowania Przestrzennego:

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

Biurze Rady Miejskiej w Łasku

 

Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

Urząd stanu Cywilnego

Udostępnianie dokumentacji z archiwum odbywa się w trybie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r.

W Urzędzie Miejskim w Łasku prowadzone jest archiwum zakładowe w którym przechowywane są dokumenty własne, zlikwidowanych jednostek podległych oraz zakładów zlikwidowanych z terenu Łasku.

Dokumenty przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

W archiwum są dostępne dokumenty kadrowo – płacowe z następujących zlikwidowanych zakładów:

 1. Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku;
 2. Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego w Łasku;
 3. Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łasku;
 4. Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Gorczynie;
 5. Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Transportowego w Łasku.

W sporadycznych przypadkach przejęta dokumentacja kadrowo - płacowa jest niekompletna.

Udostępnianie dokumentacji ze zlikwidowanych zakładów pracy odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Łasku wydaje tylko poświadczone za zgodność  z oryginałem kserokopie dokumentów kadrowo-płacowych.

Wersja XML