Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych (OKS)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: OKS
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

     Pracownicy

 1. Naczelnik - Jadwiga Kurkowska - tel. (43) 676-83-39
 2. Z-ca Naczelnika - Izabela Smażek - tel. (43) 676-83-55
 3. Inspektor - Marzena Koper - tel. (43) 676-83-37
 4. Inspektor - Aneta Możdżanowska - (43) 676-83-37
 5. Inspektor - Ewa Bartosiewicz- (43) 676-83-37
 6. Inspektor - Anna Wachowska - Łyko - tel. (43) 676-83-57
 7. Inspektor - Katarzyna Smolarek - tel. (43) 676-83-56
 8. Inspektor - Jolanta Nowak - Popławska - tel. (43) 676-83-57
 9. Inspektor - Michał Janiszewski - tel. (43) 676-83-38
 10. Inspektor - Marcin Nowakowski - tel. (43) 676-83-38
 11. Podinspektor - Angelina Kacprzak - tel. (43) 676-83-56

Zadania wydziału

W zakresie oświaty

W zakresie kultury

W zakresie sportu

W zakresie zdrowia i opieki społecznej

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

W zakresie promocji gminy

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Karty usług

 

 1. DOCX  Karta usług - Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Łask
 2. DOC  Formularz zgłoszenia obiektu do ewidencji
 3. DOC  Załącznik nr 1 - Opis obiektu
 4. DOC  Zalącznik nr 2 - Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Łask
 5. DOC  Zgłoszenie informacji o zmianie lub zaprzestaniu usług w innych obiektach w których swiadczone są usługi hotelarskie
 6. DOC  KARTA USŁUGI dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.doc
 7. DOCX  wniosek o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika.docx
 8. XLSX  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
 9. DOC  Oswiadczenie o pomocy de minimis.doc
 10. DOCX  Oświadczenie o kosztach kwalifikujących do objęcia pomocą w związku z prowadzoną nauką zawodu.docx
 11. DOCX  Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń - COVID-19.docx
 12. DOC  zawiadomienie o zawarciu umowy.doc
 13. DOCX  Karta Usługi - uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
 14. DOCX  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 15. DOCX  Karta Usługi - Uzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas imprez odbywających się na otwartym powietrzu
 16. DOCX  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 17. DOCX  Karta Usługi - Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
 18. DOCX  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
 19. DOCX  Karta Usługi - oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
 20. DOC  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok
 21. DOCX  Karta Usługi - uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 22. DOCX  Wnioseko wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
   
Wersja XML