Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz udzielonych ulg

Zasady podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych

Art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) nałożył na Burmistrza obowiązek podawania do publicznej wiadomości:

Wyżej wymienione wykazy podawane są do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
 


Wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

XLSX  Wykaz pomoc publiczna 2020.xlsx
XLSX  Wykaz pomoc publiczna 2019.xlsx
XLSX  Wykaz pomoc publiczna 2018.xlsx
XLSX  Wykaz pomoc publiczna 2017.xlsx
 


Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w zakresie podatków lub opłat którym udzielono ulg, odroczeń,  umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

DOCX  Wykaz 2020.docx
DOCX  Wykaz 2019
DOC  Wykaz 2018
DOCX  Wykaz 2017

Wersja XML