Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych

Art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z zm.) nałożył na Burmistrza  obowiązek podawania do publicznej wiadomości:

Wyżej wymienione wykazy podawane są do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w Gminie Łask udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty znajduje się w zakładce POMOC PUBLICZNA I WYKAZY UDZIELONYCH ULG

Wersja XML