Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Wymagane dokumenty

1.  Podanie o:

2. Dokumenty  świadczące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018, poz. 800 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Podanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

Sprawy merytoryczne

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Licząc do daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Łasku.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w Gminie Łask udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty znajduje się w zakładce POMOC PUBLICZNA I WYKAZY UDZIELONYCH ULG.

Wersja XML