Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Gospodarki Odpadami (GO)

Podstawowe informacje

Symbol (oznaczenie spraw): GO
Podlega: Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, Warszawska 14 (parter)

 

Pracownicy

 1. Inspektor Paweł Kruszek, kontakt: tel. (43) 676-83-06
 2. Inspektor Edwarda Szmigielska, kontakt: tel. (43) 676-83-06
 3. Inspektor Barbara Mazur, kontakt: tel. (43) 676-83-07
 4. Pomoc Admin. Aleksandra Henke, kontakt: tel. (43) 676-83-07

 

Zadania Biura Gospodarki Odpadami

Organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym w szczególności:


Karty usług


 1. DOCX  Karta usługi - Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
 2. DOCX  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
 3. DOCX  Karta usługi - Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Łask
 4. RTF  Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Łask
 5. DOCX  Oświadczenie do wniosku RDR
 6. DOCX  Karta usługi - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask
 7. DOC  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 8. DOCX  Karta usługi - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Łask
 9. DOCX  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Łask w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 10. PDF  Karta usługi - Umorzenie zaległości, odroczenie terminu, rozłożenie na raty - gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 11. DOC  oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej_nieprowadzącej dziłaalności gospodarczej.03.2017-2 (004).doc
   
Wersja XML