Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Indywidualne rachunki bankowe

Burmistrz Łasku zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

dla każdego Podatnika został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie podatkowe, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymają w decyzji wymiarowej.

Natomiast podatnicy określający wysokość podatku – osoby prawne, zostaną zawiadomieni o indywidualnym numerze konta odrębnym pismem.

Pozostałe należności m. in. opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, opłata z tyt. posiadania psa, opłata targowa i inne opłaty należy wpłacać na dotychczasowy rachunek bankowy Gminy Łask:

91 1240 3288 1111 0000 2807 7365

Wpłaty podatku mogą Państwo dokonać przelewem w dowolnym banku, placówce finansowej, a bez opłat manipulacyjnych w Banku PEKAO S. A. O/Łask oraz w Urzędzie Miejskim w Łasku kartą płatniczą.

Od 2019 roku nie będzie możliwości wpłat podatków u inkasentów - sołtysów.

Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych numerów rachunków bankowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku lub pod numerem telefonu:

Podatek od:

Wersja XML