Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowy (FN)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: FN
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14
 

Pracownicy

 1. Naczelnik Małgorzata Jochymczak, kontakt: tel. (43) 676-83-32, pok. nr 32
 2. Inspektor Teresa Biernat, kontakt: tel. (43) 676-83-17, pok. nr 17
 3. Inspektor Anna Wiśniewska, kontakt: tel. (43) 676-83-17, pok. nr 17
 4. Inspektor Maria Wierczyńska, kontakt: tel. (43) 676-83-36, pok. nr 36
 5. Inspektor Agnieszka Chudobińska, kontakt: tel. (43) 676-83-36, pok. nr 36
 6. Inspektor Małgorzata Nicińska, kontakt: tel. (43) 676-83-21, pok. nr 21
 7. Inspektor Dorota Podemska, kontakt: tel. (43) 676-83-62, pok. nr 17
 8. Inspektor Renata Fidyk, kontakt: tel. (43) 676-83-35, pok. nr 35
 9. Inspektor Monika Kompińska, kontakt: tel. (43) 676-83-35, pok. nr 35
 10. Inspektor Wioletta Lewandowska, kontakt: tel. (43) 676-83-23, pok. nr 23
 11. Inspektor Magdalena Cybułka-Pogorzelska, kontakt: tel. (43) 676-83-36, pok. nr 36
 12. Inspektor Anna Markowska, kontakt: tel. (43) 676-83-21, pok. nr 21
 13. Inspektor Katarzyna Sałagacka, kontakt: tel. (43) 676-83-21, pok. nr 21
 14. Inspektor Katarzyna Adam, kontakt: tel. (43) 676-83-33, pok. nr 33
 15. Inspektor Monika Stelmaszewska, kontakt: tel. (43) 676-83-34, pok. nr 34
 16. Pomoc adm. Anna Ziarnowska, kontakt tel. (43) 676 83 36, pok. nr 36

 

Zadania wydziału

 1. Prowadzenie spraw dotyczących wymiaru oraz poboru podatków i opłat:
 1. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej ww. należności pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków lokalnych oraz należności mających charakter cywilnoprawny.
 3. Przygotowywanie decyzji dotyczących ulg i zwolnień w zakresie ww. podatków i opłat.
 4. Prowadzenie czynności sprawdzających, przeprowadzanie kontroli podatkowej i oględzin.
 5. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 6. Ewidencja i windykacja należności z tytułu:
 1. Pomoc finansowa dla rolników w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, w tym środków z funduszy pomocowych.
 3. Ewidencja należności i wpływów podatków, opłat i innych dochodów.
 4. Ewidencja sprzedaży czynności opodatkowanych podatkiem VAT dochodów z mienia gminy.
   

Karty usług

 1. DOCX  Karta usługi - Zaświadczenie o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 2. DOC  Karta usługi - Decyzja w sprawie zastosowania ulg tj.: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku rolnym, leśnym i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych
 3. DOCX  Karta usługi - Decyzja w sprawie zastosowania ulg tj.: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób prawnych i fizycznych.
 4. DOCX  Karta usługi - Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (DN 1), podatek rolny (DR 1), podatek leśny – (DL 1)
 5. DOCX  Karta usługi - Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A
 6. DOCX  Karta usługi - Decyzja w sprawie zastosowania ulg tj.: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku od środków transportowych
 7. DOCX  Zaświadczenie o stanie majątkowym ,Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
 8. Formularze podatkowe - druki do pobrania
 9. DOCX  Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 10. PDFOświadczenie o posiadaniu psa
 11. DOCXWniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
 12. DOCX  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
 13. DOCX  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
Wersja XML