Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Ogólno-Organizacyjny (OOG)

Informacje podstawowe

Symbol (oznakowanie spraw): OOG
Adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

 

Pracownicy

 1. Naczelnik: Julita Skurpel, kontakt: tel. (43) 676-83-60, pok. nr 60
 2. Inspektor Agnieszka Tyluś, kontakt: tel.(43) 676-83-64, pok. nr 64
 3. Inspektor Mariusz Ziętala, kontakt: tel.(43) 676-83-63, pok. nr 63
 4. Inspektor Wioletta Adamczyk, kontakt: tel.(43) 676-83-59, pok. nr 59
 5. Inspektor Agnieszka Erlichowska-Majcher, kontakt: tel.(43) 676-83-65, pok. nr 65
 6. Podinspektor Joanna Sukiennik, kontakt: tel. (43) 676-83-00, pok. nr 29
 7. Podinspektor Zbigniew Pinar, kontakt: tel. (43) 676-83-63, pok. nr 63
 8. St. Informatyk Damian Mikła, kontakt: tel. (43) 676-83-44, pok. nr 45
 9. Informatyk Dominik Stępień, kontakt: tel. (43) 676-83-45, pok. nr 45
 10. Podinspektor Małgorzata Bem, kontakt: tel. (43) 676 83 16, pok. nr 16
 11. Kierowca Zbigniew Stefaniak, kontakt: tel. (43) 676-83-29, pok. nr 29
 12. Konserwator Piotr Janicki, kontakt: tel. (43) 676-83-85, pok. nr 85
 13. Pracownik Gospodarczy Jan Bernasiak, kontakt: tel. (43) 676-83-85, pok. nr 85
 14. Sprzątaczka Marzena Kowalska, kontakt: tel. (43) 676-83-86, pok. nr 86
 15. Sprzątaczka Maria Dąbkiewicz, kontakt: tel. (43) 676-83-86, pok. nr 86
 16. Sprzątaczka Malwina Majewska, kontakt: tel. (43) 676-83-86, pok. nr 86
 17. Sprzątaczka Monika Jagielińska, kontakt: tel.(43) 676-83-86, pok. nr 86
   

Zadania Wydziału Ogólno-Organizacyjnego

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu;
 2. Prowadzenie archiwum zakładowego;
 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów szkół i przedszkoli;
 4. Organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
 5. Prowadzenie spraw dotyczących staży, praktyk i szkoleń,
 6. Planowanie i gospodarowanie ZFŚS;
 7. Koordynowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
 8. Prowadzenie spraw związanych  z ubezpieczeniem majątku gminy;
 9. Prowadzenie i obsługa sekretariatu;
 10. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 11. Koordynacja działań z zakresu informatyki w skali całego urzędu, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania informatycznej infrastruktury urzędu;
 12. Zarządzanie budynkiem Urzędu wraz z przyległym terenem oraz gospodarka lokalami Urzędu;
 13. Pomoc w zakresie organizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów i referendum.

 

Karty Usług

 1. DOCX  Klauzula informacyjna RODO - Ewidencja Działalności Gospodarczej Burmistrza Łasku.docx
 2. DOCX  Karta usług - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji.docx
 3. DOCX  Karta usług - Zaświadczenie o braku gosp. rolnego.docx
 4. PDF  Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w CEIDG.pdf
 5. PDF  Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG-1.pdf
 6. DOCX  Podanie do archiwum zakładowego
 7. DOCXWniosek o wydanie duplikatu odpisu z ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Łasku
   
Wersja XML