Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała reklamowa

PDF  prezentacja Łasku
PDF  Uchwała o przystąpieniu do zmian w kodeksie reklamowym
PDF  Kodeks reklamowy
PDF  USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
DOCX  Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Łask

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zapisy dotyczące uchwały reklamowej zawarte są w art. 2 pkt od 16a do 16d oraz w art. od 37a do 37e.

Wersja XML