Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

PDF  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Wersja XML