Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10.05.2022 r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej oraz ul. Plażowej w Łasku i w Ostrowie w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Łask”

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOCX  Załącznik 4.1. Wzór umowy - część I.
DOCX  Załącznik 4.2. Wzór umowy - część II.
DOCX  Załącznik 4.3. Wzór umowy - część III.
7Z  Załącznik 5. Mapy poglądowe z lokalizacją sieci (Część I., II. i III.)
DOC  Załącznik 6. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 7. Wzór zobowiązania

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 18.05.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część I. i II.):

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 01.06.2022 r. - część I.
PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 01.06.2022 r. - część II.
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (część III.):

PDF  Zawiadomienie o unieważnieniu części III. postępowania z 01.06.2022 r.
 

Wersja XML