Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25.03.2022 r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie”

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załączniki 1. Wzór formularza ofertowego
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy
JPEG  Załącznik 5. Mapa poglądowa
DOC  Załącznik 6. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 7. Wzór zobowiązania

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 04.04.2022 r. - zmiana terminu składania ofert

DOCX  Zmiana SWZ z 04.04.2022 r. - zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 05.04.2022 r.

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.04.2022 r.

Wersja XML