Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10.02.2022 r. Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
DOC  Załącznik 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa
PDF  Załącznik 6. STWiORB
PDF  Załącznik 7. Przedmiar robót
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania

PDF  Zapytanie 1 z 21.02.2022 r. z wyjaśnieniami z 23.02.2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 25.02.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 30.03.2022 r.
 

Wersja XML