Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

07.02.2022 r. Przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego
DOC  Załącznik 2.Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOC  Załącznik 4. Wzór umowy
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa
PDF  Załącznik 6.STWiORB
PDF  Załącznik 7. Przedmiar robót
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania

PDF  Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia z 21.02.2022 r. - zmiana terminu składania ofert
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDF  Zapytanie 1 z 17.02.2022 r. z wyjaśnieniami z 21.02.2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 24.02.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 30.03.2022 r.
 

Wersja XML