Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

04.02.2022 r. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Łask w latach 2022-2023

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
ZIP  Załącznik 2. Wzór formularza JEDZ z instrukcją
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
DOC  Załącznik 4. Wzór oświadczenia wykonawców (art. 117 ust. 4 ustawy)
DOC  Załącznik 5. Wzór oświadczenia o aktualności informacji
DOC  Załącznik 6. Wzór zobowiązania
DOCX  Załącznik 7. Wzór umowy
DOCX  Załącznik 8. Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

DOCX  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

DOCX  Informacja z otwarcia ofert z 04.03.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 14.03.2022 r.
 

Wersja XML