Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

31.01.2022 r. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łask oraz podległych obiektów, infrastruktury i jednostek gminnych

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
7Z  Załącznik 2. Wzór formularza JEDZ z instrukcją
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
DOC  Załącznik 4. Wzór oświadczenia wykonawców (art. 117 ust. 4 ustawy)
DOC  Załącznik 5. Wzór oświadczenia o aktualności informacji
DOCX  Załącznik 6. Wzór umowy
XLSX  Załącznik 7. Opis przedmiotu zamówienia

PDF  Zmiana SWZ z 17.02.2022 r.
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego - zm. 17.02.2022 r.
DOCX  Załącznik 6. Wzór umowy - zm. 17.02.2022 r.

PDF  Zapytanie 1 z 13.02.2022 r. z wyjaśnieniami z 18.02.2022 r.
DOCX  Załącznik 6. Wzór umowy - zm.18.02.2022 r.
PDF  Zapytanie 2 z 16.02.2022 r. z wyjaśnieniami z 18.02.2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 28.02.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 30.03.2022 r.
 

Wersja XML