Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2022 - 2035

PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035

Wersja XML