Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

20.01.2022 r. Budowa sieci wodociągowej w m. Aleksandrówek i Rokitnica w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej w turystyczno- rekreacyjnej miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi”

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOC  Załącznik 4. Wzór umowy
7Z  Załącznik 5.1. Dokumentacja projektowa
7Z  Załącznik 5.2. Dokumentacja projektowa
7Z  Załącznik 5.3. Dokumentacja projektowa
7Z  Załącznik 6. STWiORB
7Z  Załącznik 7. Przedmiar robót
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania
PDFZapytanie nr 1 wraz z wyjaśnieniami
ZIP  Dokumentacja projektowa - aktualizacja
PDF  Zapytanie nr 2 wraz z wyjaśnieniami

DOCX  Zmiana SWZ z 02.02.2022 r. (zmiana terminu składania ofert)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 02.02.2022 r. (zmiana terminu składania ofert)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 11.02.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 04.03.2022 r.
 


 

Wersja XML