Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

04.01.2022r. - Wykonanie oraz bieżąca konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych na terenie Gminy Łask w 2022 r.

DOCX  Zaproszenie ofertowe.docx
DOC  Formularz ofertowy - załącznik 1.doc
XLSX  Formularz cenowy - załącznik 2.xlsx
DOCX  Specyfikacja Techniczna - załącznik 3.docx
DOCX  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wersja XML