Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

06.12.2021 r. Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektu pomnika (rzeźby) pn. Ławeczka z Janem Łaskim

PDF  Ogłoszenie o konkursie
DOCX  Regulamin konkursu
DOCX  Załącznik 1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
DOCX  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w konkursie
DOCX  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z konkursu
DOCX  Załącznik 4. Wzór pełnomocnictwa
DOC  Załącznik 5. Istotne postanowienia umowy
DOCX  Załącznik 6. Informacja cenowa
DOCX  Załącznik 7. Karta identyfikacyjna
DOCX  Załącznik 8. Wzór pokwitowania
PDF  Załącznik 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
PDF  Załącznik 10. Mapa do celów opiniodawczych
DOCX  Załącznik 11. Mapa poglądowa lokalizacji
DOCX  Załącznik 12. Zdjęcia lokalizacji
DOCX  Załącznik 13. Wizerunek Jana Łaskiego

PDF  Zapytanie 1 z 13.12.2021 r. z wyjaśnieniami i zmianami z 15.12.2021 r.
DOCX  Załącznik 6. Informacja cenowa - aktualizacja z 15.12.2021 r.
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie z 15.12.2021 r. (podniesienie wartości)

PDF  Zapytanie 2 z 15.12.2021 r. z wyjaśnieniami i sprostowaniem Regulaminu z 17.12.2021 r.

PDF  Wykaz uczestników zakwalifikowanych do I etapu konkursu

PDF  Zmiana Regulaminu konkursu z 13.01.2022 r. (zmian składu sądu konkursowego)

PDF  Zmiana Regulaminu konkursu z 19.01.2022 r. (zmian składu sądu konkursowego)
PDF  Wyniki oceny opracowań studialnych zakwalifikowanych do II etapu konkursu.pdf
DOCX  Informacja o wynikach konkursu
 

Wersja XML