Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25.08.2021 r. Budowa altany drewnianej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach

PDF  Zaproszenie do złożenia oferty

PDF  Załącznik 1. Mapa z lokalizacją altany
PDF  Załącznik 2. Zdjęcia poglądowe altany
DOC  Załącznik 3. Wzór formularza ofertowego
DOCX  Załącznik 4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
DOC  Załącznik 5. Wzór umowy
 

Wersja XML