Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy Łask

PDF    Uchwała Nr LI/569/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Łask
PDF    Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca statut Gminy Łask
PDF    Uchwała Nr XVII/194/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca Statut Gminy Łask

Wersja XML