Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

01.07.2021 r. Modernizacja Domu Ludowego w Sięganowie

PDF  Zaproszenie do złożenia oferty
DOCX  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
DOCX  Załącznik 2. Wzór wykazu wykonanych robót
PDF  Lokalizacja działki, na której położony jest Dom Ludowy w Sięganowie

PDF  Informacja z otwarcia ofert

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (zakres I) z 16.07.2021 r.
 

Wersja XML